فینال مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی

فینال نخستین دوره مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی روز جمعه با معرفی نفرات برتر ماده‌های تراپ و اسکیت در محل رو باز سایت زنده یاد محمد علی اینانلو برگزار شد.

فینال نخستین دوره مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی روز جمعه با معرفی نفرات برتر ماده‌های تراپ و اسکیت در محل رو باز سایت زنده یاد محمد علی اینانلو برگزار شد.