قطع ارتباط ۱٠٠ روستای کهگیلویه و بویراحمد/ یاسوج سفید پوش شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، بارش برف و باران از بامداد سه شنبه در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است. بارش در مناطق سردسیر و ارتفاعات به خصوص در دو شهرستان بویراحمد و دنا به شکل برف است. در چند مسیر ارتباطی بارش شدید برف گزارش شده است. با توجه به ضعف زیرساختی، […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، بارش برف و باران از بامداد سه شنبه در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است.
بارش در مناطق سردسیر و ارتفاعات به خصوص در دو شهرستان بویراحمد و دنا به شکل برف است.
در چند مسیر ارتباطی بارش شدید برف گزارش شده است.
با توجه به ضعف زیرساختی، راه ارتباطی بیش از ۱٠٠ روستای استان با بارش برف و باران قطع شده است.
بارش برف شهر یاسوج را نیز سفید پوش کرده است و همچنان بارش‌ها در این شهر ادامه دارد..