قیمت انواع ماهی ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

به گزارش سردبیر پرس قیمت انواع ماهی در بیست و ششم شهریور ۱۴۰۲ به شرح زیر است: نوع ماهی قیمت (تومان) قزل آلا بی استخوان پاک شده ۱۰۰۰ گرم ۲۸۶.۰۰۰ ماهی قزل آلا ۱۵۱.۰۰۰ فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم ۱۶۹.۰۰۰ فیله ماهی شوریده جنوب ۵۰۰ گرم ۲۷۹.۰۰۰ فیله ماهی شوریده جنوب ۵۹۵.۰۰۰ […]

به گزارش سردبیر پرس قیمت انواع ماهی در بیست و ششم شهریور ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نوع ماهی
قیمت (تومان)

قزل آلا بی استخوان پاک شده ۱۰۰۰ گرم
۲۸۶.۰۰۰

ماهی قزل آلا
۱۵۱.۰۰۰

فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم
۱۶۹.۰۰۰

فیله ماهی شوریده جنوب ۵۰۰ گرم
۲۷۹.۰۰۰

فیله ماهی شوریده جنوب
۵۹۵.۰۰۰

استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم
۲۰۷.۰۰۰

فیله ماهی حلوای سیاه یک کیلو
۴۴۰.۰۰۰

ماهی سفید دریایی شکم خالی یک کیلو
۴۶۵.۰۰۰

ماهی حسون ۷۰۰ گرم
۱۵۰.۰۰۰

ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد
۹۵.۰۰۰

ماهی گیدر ۵۰۰ گرم
۱۰۵.۰۰۰

فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم
۱۲۹.۰۰۰

فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم
۲۷۵.۰۰۰

فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم
۱۹۰.۰۰۰

فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست ۶۰۰ گرم
۱۴۰.۰۰۰

فیله ماهی سنگسر شهری یک کلیو
۳۴۰.۰۰۰

فیله ماهی کوتر ۷۰۰ گرم
۲۷۰.۰۰۰

ماهی قزل آلای منجمد ۱۰۰۰ گرم
۱۷۵.۰۰۰

فیله استیک شیر یک یکو شیلات
۳۱۰.۰۰۰

میگو منجمد ۵۰۰ گرم
۳۱۰.۰۰۰