قیمت انواع مرغ در ۳۰ آبان ۱۴۰۲

به گزارش سردبیر پرس قیمت انواع مرغ در سی ام آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است: نوع مرغ قیمت(تومان) ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق ۱۱۵,۵۰۰ مغز ران بدون پوست بدون استخوان ۱۲۸,۵۰۰ ساق مرغ بدون پوست و سر ساق ۱۱۹,۰۰۰ سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال ۱۳۷,۵۰۰ سینه مرغ بدون […]

به گزارش سردبیر پرس قیمت انواع مرغ در سی ام آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نوع مرغ
قیمت(تومان)

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق
۱۱۵,۵۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان
۱۲۸,۵۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق
۱۱۹,۰۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال
۱۳۷,۵۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو
۱۴۵,۵۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال
۱۲۸,۰۰۰

بال کبابی ساده – بدون نوک بال
۸۹,۰۰۰

بازوی کبابی ساده
۷۹,۵۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده
۹۲,۰۰۰

فیله مرغ
۱۷۵,۰۰۰

گردن مرغ بدون پوست
۵۰,۰۰۰

شنیتسل بدون آرد
۱۷۰,۰۰۰

جوجه چینی

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده
۱۶۹,۰۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

مرغ کنتاکی

دل مرغ پاک کرده
۲۹,۰۰۰

جگر مرغ
۱۹,۰۰۰

سنگدان مرغ
۱۹,۰۰۰

پای مرغ
۱۸,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی
۱۱۵,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی
۸۹,۰۰۰

بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)
۱۲۵,۰۰۰

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)
۷۹,۵۰۰

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی
۴۵,۹۰۰

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی
۵۹,۹۰۰

تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی
۳۳,۹۰۰

تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی
۲۵,۹۰۰