قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی ۱۱ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در یازدهم فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر است: نهاده های دامی قیمت (ریال) جوجه یکروزه گوشتی ۷۰.۲۰۰ جوجه یکروزه تخمگذار ۱۴۵.۰۰۰ تخم مرغ ۲۲۰.۵۰۰ مرغ زنده ۲۰۴.۳۷۲ مرغ کشتار ۲۹۱.۲۰۰ گوشت مرغ مادر ۱۸۷.۷۵۰ جوجه یکروزه بوقلمون ۳۸۷.۰۰۰ بوقلمون زنده ۳۲۵.۲۰۰ بوقلمون کشتار […]

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در یازدهم فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نهاده های دامی
قیمت (ریال)

جوجه یکروزه گوشتی
۷۰.۲۰۰

جوجه یکروزه تخمگذار
۱۴۵.۰۰۰

تخم مرغ
۲۲۰.۵۰۰

مرغ زنده
۲۰۴.۳۷۲

مرغ کشتار
۲۹۱.۲۰۰

گوشت مرغ مادر
۱۸۷.۷۵۰

جوجه یکروزه بوقلمون
۳۸۷.۰۰۰

بوقلمون زنده
۳۲۵.۲۰۰

بوقلمون کشتار
۳۸۸.۰۰۰

دام کشتار
۱.۳۴۲.۰۰۰

گوشت منجمد
۳۴۱.۶۶۷

نهاده های کشاورزی
قیمت(ریال)

ذرت
۱۹.۰۵۰

کنجاله آفتابگردان
۵۷.۲۵۰

کنجاله سویا
۳۷.۲۱۷

کنجاله کلزا
۱۰۲.۷۵۰

سبوس برنج
۲۶.۰۵۰

متیونین
۹۹۷.۰۰۰

ترئونین
۵۹۸.۰۰۰

کولین
۸۴۵.۵۰۰

لیزین
۹۹۹.۰۰۰

کاه
۴۵.۵۸۳

فسفات
۱۹۶.۰۰۰

باگاس
۳.۲۵۰

گندم
۷۱.۷۵۰

پودر ماهی
۲۶۵.۰۰۰

جو
۷۹.۷۳۱

یونجه
۶۶.۹۶۹

کنجاله تخم پنبه
۷۶.۲۵۰

کربنات کلسیم
۱.۸۵۰

جوش شیرین
۸۴.۵۰۰

پودرچربی
۳۲۳.۰۰۰

سبوس گندم
۶۳.۵۰۰