قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر است: نهاده های دامی قیمت (ریال) جوجه یکروزه گوشتی ۸۷.۲۰۰ جوجه یکروزه تخمگذار ۱۴۵.۰۰۰ تخم مرغ ۱۶۵.۵۰۰ مرغ زنده ۱۹۴.۳۷۲ مرغ کشتار ۲۸۵.۲۰۰ گوشت مرغ مادر ۲۰۴.۷۵۰ جوجه یکروزه بوقلمون ۳۵۷.۰۰۰ بوقلمون زنده ۳۲۵.۲۰۰ بوقلمون کشتار […]

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نهاده های دامی
قیمت (ریال)

جوجه یکروزه گوشتی
۸۷.۲۰۰

جوجه یکروزه تخمگذار
۱۴۵.۰۰۰

تخم مرغ
۱۶۵.۵۰۰

مرغ زنده
۱۹۴.۳۷۲

مرغ کشتار
۲۸۵.۲۰۰

گوشت مرغ مادر
۲۰۴.۷۵۰

جوجه یکروزه بوقلمون
۳۵۷.۰۰۰

بوقلمون زنده
۳۲۵.۲۰۰

بوقلمون کشتار
۳۸۸.۰۰۰

دام کشتار
۱.۳۴۲.۰۰۰

گوشت منجمد
۳۴۱.۶۶۷

نهاده های کشاورزی
قیمت(ریال)

ذرت
۱۹.۰۵۰

کنجاله آفتابگردان
۵۷.۲۵۰

کنجاله سویا
۳۷.۲۱۷

کنجاله کلزا
۱۰۲.۷۵۰

سبوس برنج
۳۱.۰۵۰

متیونین
۱.۰۲۵.۰۰۰

ترئونین
۵۸۷.۰۰۰

کولین
۹۴۷.۵۰۰

لیزین
۱.۰۲۵.۰۰۰

کاه
۵۰.۵۸۳

فسفات
۲۲۰.۰۰۰

باگاس
۳.۲۵۰

گندم
۹۹.۷۵۰

پودر ماهی
۲۶۵.۰۰۰

جو
۸۹.۷۳۱

یونجه
۶۵.۹۶۹

کنجاله تخم پنبه
۷۶.۲۵۰

کربنات کلسیم
۲.۱۵۰

جوش شیرین
۸۴.۵۰۰

پودرچربی
۳۲۳.۰۰۰

سبوس گندم
۶۴.۵۰۰