قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی ۸ تیر ۱۴۰۱

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در هشتم تیر ۱۴۰۱ به شرح زیر است: نهاده های دامی قیمت (ریال) جوجه یکروزه گوشتی ۸۰.۲۰۰ جوجه یکروزه تخمگذار ۲۱۵.۰۰۰ تخم مرغ ۳۱۶.۵۰۰ مرغ زنده ۳۹۵.۰۷۲ مرغ کشتار ۵۶۶.۸۰۰ گوشت مرغ مادر ۳۱۶.۱۵۰ جوجه یکروزه بوقلمون ۱۱۵.۰۰۰ بوقلمون زنده ۴۱۷.۲۰۰ بوقلمون کشتار […]

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در هشتم تیر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نهاده های دامی
قیمت (ریال)

جوجه یکروزه گوشتی
۸۰.۲۰۰

جوجه یکروزه تخمگذار
۲۱۵.۰۰۰

تخم مرغ
۳۱۶.۵۰۰

مرغ زنده
۳۹۵.۰۷۲

مرغ کشتار
۵۶۶.۸۰۰

گوشت مرغ مادر
۳۱۶.۱۵۰

جوجه یکروزه بوقلمون
۱۱۵.۰۰۰

بوقلمون زنده
۴۱۷.۲۰۰

بوقلمون کشتار
۵۳۰.۰۰۰

دام کشتار
۱.۵۴۲.۰۰۰

گوشت منجمد
۳۴۱.۶۶۷

نهاده های کشاورزی
قیمت(ریال)

ذرت
۹۹.۰۵۰

کنجاله آفتابگردان
۵۷.۲۵۰

کنجاله سویا
۱۶۹.۲۰۰

کنجاله کلزا
۱۲۳.۵۵۰

سبوس برنج
۳۲.۰۵۰

متیونین
۹۲۷.۰۰۰

ترئونین
۶۱۴.۰۰۰

کولین
۹۰۷.۵۰۰

لیزین
۹۲۵.۰۰۰

کاه
۳۴.۵۸۳

فسفات
۲۳۰.۰۰۰

باگاس
۴.۲۵۰

گندم
۱۱۰.۰۵۰

پودر ماهی
۲۴۵.۰۰۰

جو
۱۱۳.۷۳۱

یونجه
۶۸.۹۶۹

کنجاله تخم پنبه
۷۶.۲۵۰

کربنات کلسیم
۲.۱۵۰

جوش شیرین
۸۴.۵۰۰

پودرچربی
۶۰۶.۰۰۰

سبوس گندم
۷۳.۵۰۰