قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی ۶ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در ششم مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است: نهاده های دامی قیمت (ریال) جوجه یکروزه گوشتی ۴۹.۱۰۰ جوجه یکروزه تخمگذار ۲۱۵.۰۰۰ تخم مرغ ۳۲۷.۵۰۰ مرغ زنده ۳۷۲.۹۷۲ مرغ کشتار ۵۴۳.۸۰۰ گوشت مرغ مادر ۳۳۵.۱۵۰ جوجه یکروزه بوقلمون ۳۰۰.۰۰۰ بوقلمون زنده ۴۱۲.۲۰۰ بوقلمون کشتار […]

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در ششم مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نهاده های دامی
قیمت (ریال)

جوجه یکروزه گوشتی
۴۹.۱۰۰

جوجه یکروزه تخمگذار
۲۱۵.۰۰۰

تخم مرغ
۳۲۷.۵۰۰

مرغ زنده
۳۷۲.۹۷۲

مرغ کشتار
۵۴۳.۸۰۰

گوشت مرغ مادر
۳۳۵.۱۵۰

جوجه یکروزه بوقلمون
۳۰۰.۰۰۰

بوقلمون زنده
۴۱۲.۲۰۰

بوقلمون کشتار
۵۱۸.۰۰۰

دام کشتار
۱.۶۱۲.۰۰۰

گوشت منجمد
۳۴۱.۶۶۷

نهاده های کشاورزی
قیمت(ریال)

ذرت
۱۰۶.۵۵۰

کنجاله آفتابگردان
۵۷.۲۵۰

کنجاله سویا
۱۶۹.۲۰۰

کنجاله کلزا
۱۲۱.۵۵۰

سبوس برنج
۲۸.۰۵۰

متیونین
۹۱۴.۰۰۰

ترئونین
۵۹۹.۰۰۰

کولین
۹۰۷.۵۰۰

لیزین
۷۹۸.۰۰۰

کاه
۲۹.۵۸۳

فسفات
۲۴۰.۰۰۰

باگاس
۴.۶۵۰

گندم
۱۱۰.۰۵۰

پودر ماهی
۲۹۵.۰۰۰

جو
۱۰۵.۷۳۰

یونجه
۶۸.۹۶۹

کنجاله تخم پنبه
۷۶.۲۵۰

کربنات کلسیم
۲.۱۵۰

جوش شیرین
۸۴.۵۰۰

پودرچربی
۶۰۶.۰۰۰

سبوس گندم
۷۳.۵۰۰