قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی ۳۰ آبان ۱۴۰۲

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در سی ام آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است: نهاده های دامی قیمت (ریال) جوجه یکروزه گوشتی ۲۰۵.۹۰۰ جوجه یکروزه تخمگذار ۲۰۰.۸۰۰ تخم مرغ ۴۹۷.۵۰۰ مرغ زنده ۵۶۳.۵۰۰ مرغ کشتار ۷۶۵.۵۰۰ گوشت مرغ مادر ۶۶۱.۱۰۰ جوجه یکروزه بوقلمون ۱.۲۸۰.۰۰۰ بوقلمون زنده ۱.۰۹۰.۵۰۰ بوقلمون […]

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در سی ام آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نهاده های دامی
قیمت (ریال)

جوجه یکروزه گوشتی
۲۰۵.۹۰۰

جوجه یکروزه تخمگذار
۲۰۰.۸۰۰

تخم مرغ
۴۹۷.۵۰۰

مرغ زنده
۵۶۳.۵۰۰

مرغ کشتار
۷۶۵.۵۰۰

گوشت مرغ مادر
۶۶۱.۱۰۰

جوجه یکروزه بوقلمون
۱.۲۸۰.۰۰۰

بوقلمون زنده
۱.۰۹۰.۵۰۰

بوقلمون کشتار
۱.۲۵۵.۰۰۰

دام کشتار
۳.۹۴۵.۰۰۰

گوشت منجمد
۳۴۱.۶۶۷

نهاده های کشاورزی
قیمت(ریال)

ذرت
۱۱۳.۵۰۰

کنجاله آفتابگردان
۵۷.۲۵۰

کنجاله سویا
۱۹۷.۲۰۰

کنجاله کلزا
۲۱۳.۵۰۰

سبوس برنج
۶.۴۰۰

متیونین
۱.۶۹۰.۰۰۰

ترئونین
۲.۱۵۰.۰۰۰

کولین
۵۴۵.۵۰۰

لیزین
۱.۲۷۰.۰۰۰

کاه
۲۰.۵۰۰

فسفات
۴۵۰.۰۰۰

باگاس
۳.۸۵۰

گندم
۱۴۴.۰۵۰

پودر ماهی
۴۴۵.۰۰۰

جو
۱۱۰.۷۳۰

یونجه
۱۱۵.۹۶۹

کنجاله تخم پنبه
۸۶.۲۵۰

کربنات کلسیم
۴.۷۵۰

جوش شیرین
۱۱۸.۵۰۰

پودرچربی
۵۶۴.۰۰۰

سبوس گندم
۶۸.۵۰۰