قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ به شرح زیر است: نهاده های دامی قیمت (ریال) جوجه یکروزه گوشتی ۷۶.۲۰۰ جوجه یکروزه تخمگذار ۱۴۵.۰۰۰ تخم مرغ ۲۰۳.۵۰۰ مرغ زنده ۲۰۱.۳۷۲ مرغ کشتار ۲۸۶.۲۰۰ گوشت مرغ مادر ۲۳۱.۷۵۰ جوجه یکروزه بوقلمون ۱۶۲.۰۰۰ بوقلمون زنده ۲۸۸.۲۰۰ بوقلمون کشتار […]

به گزارش سردبیر پرس آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در سیزدهم بهمن ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نهاده های دامی
قیمت (ریال)
جوجه یکروزه گوشتی
۷۶.۲۰۰
جوجه یکروزه تخمگذار
۱۴۵.۰۰۰
تخم مرغ
۲۰۳.۵۰۰
مرغ زنده
۲۰۱.۳۷۲
مرغ کشتار
۲۸۶.۲۰۰
گوشت مرغ مادر
۲۳۱.۷۵۰
جوجه یکروزه بوقلمون
۱۶۲.۰۰۰
بوقلمون زنده
۲۸۸.۲۰۰
بوقلمون کشتار
۳۸۱.۰۰۰
دام کشتار
۱.۱۹۲.۰۰۰
گوشت منجمد
۳۴۱.۶۶۷
نهاده های کشاورزی
قیمت(ریال)
ذرت
۱۹.۰۵۰
کنجاله آفتابگردان
۵۷.۲۵۰
کنجاله سویا
۳۷.۲۱۷
کنجاله کلزا
۱۱۴.۷۵۰
سبوس برنج
۲۸.۰۵۰
متیونین
۹۰۹.۰۰۰
ترئونین
۶۳۷.۰۰۰
کولین
۷۷۹.۵۰۰
لیزین
۸۶۷.۰۰۰
کاه
۵۱.۵۸۳
فسفات
۱۲۴.۰۰۰
باگاس
۱.۷۵۰
گندم
۶۴.۷۵۰
پودر ماهی
۲۴۳.۰۰۰
جو
۷۸.۷۳۱
یونجه
۶۴.۹۶۹
کنجاله تخم پنبه
۷۶.۲۵۰
کربنات کلسیم
۱.۸۵۰
جوش شیرین
۶۸.۵۰۰
پودرچربی
۲۷۳.۰۰۰
سبوس گندم
۴۷.۵۰۰