قیمت روز گوشت قرمز در ۲۶ دی ۱۴۰۱

به گزارش سردبیر پرس قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و ششم دی ۱۴۰۱ به شرح زیر است: نام محصول قیمت واحد کیلوگرم (تومان) راسته با استخوان گوسفندی ۱۸۶,۰۰۰ ران کامل ممتاز گوسفندی ۲۰۲,۰۰۰ کف دست گوسفندی با ماهیچه ۱۸۸,۰۰۰ ران پاک کرده گوساله ۲۱۵,۰۰۰ سر دست پاک کرده گوساله ۱۹۰,۰۰۰ گردن گوسفندی ۱۴۵,۰۰۰ قلوگاه […]

به گزارش سردبیر پرس قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و ششم دی ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نام محصول
قیمت واحد کیلوگرم (تومان)

راسته با استخوان گوسفندی
۱۸۶,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی
۲۰۲,۰۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه
۱۸۸,۰۰۰

ران پاک کرده گوساله
۲۱۵,۰۰۰

سر دست پاک کرده گوساله
۱۹۰,۰۰۰

گردن گوسفندی
۱۴۵,۰۰۰

قلوگاه گوساله
۱۵۵,۰۰۰

گردن گوساله
۱۴۶,۰۰۰

قلم گوساله
۵۹,۰۰۰

سردست گوسفندی
۱۸۰,۰۰۰

ماهیچه گوساله
۱۹۹.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی
۱۲۵.۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند
۱۹۵.۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی
۱۹۸,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰