قیمت روز گوشت قرمز در ۳۰ آبان ۱۴۰۲

به گزارش سردبیر پرس قیمت انواع گوشت قرمز در سی ام آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است: نام محصول قیمت واحد کیلوگرم (تومان) راسته با استخوان گوسفندی ۳۵۰,۰۰۰ ران کامل ممتاز گوسفندی ۴۴۰,۰۰۰ کف دست گوسفندی با ماهیچه ۳۸۵,۰۰۰ ران پاک کرده گوساله ۳۸۰,۰۰۰ سر دست پاک کرده گوساله ۲۹۰,۰۰۰ گردن گوسفندی ۲۹۰,۰۰۰ قلوگاه گوساله […]

به گزارش سردبیر پرس قیمت انواع گوشت قرمز در سی ام آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نام محصول
قیمت واحد کیلوگرم (تومان)

راسته با استخوان گوسفندی
۳۵۰,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی
۴۴۰,۰۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه
۳۸۵,۰۰۰

ران پاک کرده گوساله
۳۸۰,۰۰۰

سر دست پاک کرده گوساله
۲۹۰,۰۰۰

گردن گوسفندی
۲۹۰,۰۰۰

قلوگاه گوساله
۱۹۵,۰۰۰

گردن گوساله
۱۹۰,۰۰۰

قلم گوساله
۱۲۵,۰۰۰

سردست گوسفندی
۳۹۰,۰۰۰

ماهیچه گوساله
۳۸۰.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی
۲۸۰.۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند
۳۷۰.۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی
۳۹۵,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی
۴۲۵,۰۰۰