قیمت فروش دلار ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد کانال ۲۰ هزار تومانی شد

قیمت فروش دلار (اسکناس) در میانه معاملات امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد کانال ۲۰ هزار تومانی شد و نرخ آن برای خرید ۲۰ هزار و ۵۳۲ تومان و برای فروش به ۲۰ هزار و ۹۴۷ تومان رسید.

به گزارش سردبیر پرس  قیمت فروش دلار (اسکناس) در میانه معاملات امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد کانال ۲۰ هزار تومانی شد و نرخ آن برای خرید ۲۰ هزار و ۵۳۲ تومان و برای فروش به ۲۰ هزار و ۹۴۷ تومان رسید.

صرافی‌های بانکی معاملات امروز رو در شرایطی شروع کردند که نرخ خرید وارد کانال ۲۰ هزار تومان شده بود اما نرخ فروش در کانال ۲۱ هزار تومان در نوسان بود.

در ادامه معاملات امروز قیمت خرید یورو هم با ورود به کانال ۲۴ هزار تومان روی ۲۴ هزار و ۷۹۹ تومان ایستاد، اما نرخ خرید همچنان در کانال ۲۵ هزار تومان در نوسان است و فعلاً روی ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان ایستاده است.