قیمت پوند امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

بازار امروز شاهد رشد قیمت پوند است.
سردبیر پرس -آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۵۲ درصدی، از ۳۳,۸۵۷ (سی و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هفت ) تومان به ۳۴,۰۳۶ (سی و چهار هزار و سی و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۰۳۶ ۱۷۹ ۰.۵۲ ۱۷:۲۰
۳۳,۸۵۷ ۱۱۶ ۰.۳۴ روز قبل
۳۳,۷۴۱ ۴۰ ۰.۱۱ ۲ روز پیش