لزوم حضور نامزدهای نمایندگی مردم در چالش شفافیت

مصطفی احمدی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: شأن مسئول در نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند که در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند و این مسئله بسیار مهمی است که مسئولیت خود را به مثابه یک امانت در نظر بگیرد و دین خود را به مردم ادا کند. وی در ادامه […]

مصطفی احمدی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: شأن مسئول در نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند که در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند و این مسئله بسیار مهمی است که مسئولیت خود را به مثابه یک امانت در نظر بگیرد و دین خود را به مردم ادا کند.
وی در ادامه افزود: این شفافیت موجب می‌شود به تدریج مدینه فاضله مطلوب و مورد نظر تحقق یابد.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی همدان گفت: اگر در بین مسئولین شاهد رانت و فساد اقتصادی باشیم؛ بر نگاه و ذهنیت مردم تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.
احمدی اضافه کرد: شفافیت می‌تواند جلوی این مسئله را بگیرد و اگر مسئولی در مقام پاسخ‌گویی درآمد و به‌صورت شفاف عملکرد خود را به مردم عرضه کند، موجب می‌شود اعتماد مردم نسبت به بدنه مدیریتی نظام جمهوری اسلامی بیشتر شود.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی همدان افزود: بعضاً در بین تعدادی از مسئولان متأسفانه شاهد آن هستیم که به‌شدت به‌دنبال این هستند که شفافیت شکل نگیرد و با دلایل مختلف به‌دنبال خارج کردن آن از اولویت‌ها هستند. این به شدت ما را در رسیدن به آرمان‌ها دچار فاصله زیادی می‌کند و فاصله بین مردم و مسئولین را هم زیاد می‌کند.
وی با اشاره و تأیید پویش ازما که با همکاری سردبیر پرس در راستای ایجاد شفافیت بین کاندیداهای شورای شهر تشکیل شده است، گفت: این حرکت می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد به شرطی که کاندیداها با صداقت وارد کار شوند و سازو کاری طراحی شود که نتوانند با دور زدن از این موضوع سرباز زنند.