لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، علیرضا کارگر گفت: همه ما با شرکت در انتخابات و همچنین انتخاب اصلح نقش مهمی در تعیین سرنوشت چهار سال آینده کشور داریم. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، علیرضا کارگر گفت: همه ما با شرکت در انتخابات و همچنین انتخاب اصلح نقش مهمی در تعیین سرنوشت چهار سال آینده کشور داریم.

منبع : مهر نیوز