ماجرای بازنشدن ایربگ خودروهای تصادف زنجیره ای بهبهان چه بود؟

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: از میان ۲۷ خودرو ایرانی که در تصادف چند روز بهبهان بودند، کیسه هوای هیچکدام از آنها عمل نکرده بود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: از میان ۲۷ خودرو ایرانی که در تصادف چند روز بهبهان بودند، کیسه هوای هیچکدام از آنها عمل نکرده بود.