مبلغان سربازان خط مقدم تبلیغ هستند

به گزارش سردبیر پرس، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر پنجشنبه در گردهمایی مبلغان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از فرصت یک ماهه تبلیغ در ماه مبارک رمضان باید به بهترین نحوه استفاده شود و تبدیل به دوره ماندگار گردد، اظهار کرد: رمز ماندگاری انسان در دو جهان، وصل به عالم بقا و بریدن […]

به گزارش سردبیر پرس، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر پنجشنبه در گردهمایی مبلغان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از فرصت یک ماهه تبلیغ در ماه مبارک رمضان باید به بهترین نحوه استفاده شود و تبدیل به دوره ماندگار گردد، اظهار کرد: رمز ماندگاری انسان در دو جهان، وصل به عالم بقا و بریدن از آنچه غیر از خدا است، می‌باشد.
وی با اشاره به شرط‌های تأثیرگذاری کار تبلیغی، عنوان کرد: شرط اول تبلیغ مؤثر سخن گفتن درست، سخن حق گفتن و حق سخن را ادا کردن است که نباید برای این کار اجر و مزد از مخاطب طلب شود.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری خضوع و خشوع مردمی را شرط دوم تبلیغ عنوان کرد و ادامه داد: مخاطب باید خیر و نیکی را در اعمال و گفتار مبلغ حس کند و آن را خیر خواه خود بدانند.
حجت الاسلام نکونام بیان مستدل و شیوا را شرط سوم تبلیغ مؤثر دانست و افزود: مبلغان کمتر کار علمی و هنری انجام می‌دهند و تنها به آنچه داشته وجودیشان هست بسنده می‌کنند و وارد امر تبلیغ می‌شوند این در حالی است که امکان رشد داشته‌ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه طلاب و مبلغان جوان از استعدادهای زیادی برخوردار هستند، تصریح کرد: این ظرفیت مبلغان جوان کمک می‌کند تا با سواد و هنر تبلیغ انس بگیرند، این راه را به خوبی طی کنند و جلب و جذب مخاطب داشته باشند.
عمده موفقیت در تبلیغ توجه به رفتارها است
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: شرط دیگر برای تبلیغ مؤثر اعمال و رفتار مبلغان است چرا که ریزترین رفتارهای مبلغ زیر ذره بین عمومی است.
حجت الاسلام نکونام با بیان اینکه مردم نوع رفتار مبلغ با خود و خدای خود، فقرا و ثروتمندان و مردم و مسئولان مورد بررسی قرار می‌دهند، مطرح کرد: عموم مردم بررسی می‌کنند که رفتار مبلغ نمایشی است و یا ظاهر و باطن یکسان می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه انسان‌ها نمایش نامه‌ای از رفتارها هستند، اظهار کرد: عمده موفقیت در تبلیغ توجه به رفتارها است.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مبلغ باید به خود مسلط باشد و رفتار کنترل شده به منصه ظهور بگذارد تا مردم جز خوبی چیز دیگری در رفتار آن نبینند.
حجت الاسلام نکونام توجه جدی به شرایط روز را شرط پنجم تبلیغ دانست و مطرح کرد: ما به عنوان مبلغ اسلامی رسالت سنگین داریم و سربازان خط مقدم حرکت عظیم و تحول آفرین هستیم.
وی با بیان اینکه نباید افکار عمومی با دست خط بیگانگان کنترل شود، تصریح کرد: امپراطوری رسانه‌ای و منابع رسانه جهانی در دست بیگانگان است اما حقانیت، منطق و فطرت در دست ما قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نباید سستی بر پیام رسانی حاکم شود، ادامه داد: ما در اقلیت رسانه‌ای قرار داریم اما نتیجه کسب شده عکس خواسته دشمنان نظام است.

به گزارش سردبیر پرس، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر پنجشنبه در گردهمایی مبلغان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از فرصت یک ماهه تبلیغ در ماه مبارک رمضان باید به بهترین نحوه استفاده شود و تبدیل به دوره ماندگار گردد، اظهار کرد: رمز ماندگاری انسان در دو جهان، وصل به عالم بقا و بریدن از آنچه غیر از خدا است، می‌باشد.
وی با اشاره به شرط‌های تأثیرگذاری کار تبلیغی، عنوان کرد: شرط اول تبلیغ مؤثر سخن گفتن درست، سخن حق گفتن و حق سخن را ادا کردن است که نباید برای این کار اجر و مزد از مخاطب طلب شود.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری خضوع و خشوع مردمی را شرط دوم تبلیغ عنوان کرد و ادامه داد: مخاطب باید خیر و نیکی را در اعمال و گفتار مبلغ حس کند و آن را خیر خواه خود بدانند.
حجت الاسلام نکونام بیان مستدل و شیوا را شرط سوم تبلیغ مؤثر دانست و افزود: مبلغان کمتر کار علمی و هنری انجام می‌دهند و تنها به آنچه داشته وجودیشان هست بسنده می‌کنند و وارد امر تبلیغ می‌شوند این در حالی است که امکان رشد داشته‌ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه طلاب و مبلغان جوان از استعدادهای زیادی برخوردار هستند، تصریح کرد: این ظرفیت مبلغان جوان کمک می‌کند تا با سواد و هنر تبلیغ انس بگیرند، این راه را به خوبی طی کنند و جلب و جذب مخاطب داشته باشند.
عمده موفقیت در تبلیغ توجه به رفتارها است
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: شرط دیگر برای تبلیغ مؤثر اعمال و رفتار مبلغان است چرا که ریزترین رفتارهای مبلغ زیر ذره بین عمومی است.
حجت الاسلام نکونام با بیان اینکه مردم نوع رفتار مبلغ با خود و خدای خود، فقرا و ثروتمندان و مردم و مسئولان مورد بررسی قرار می‌دهند، مطرح کرد: عموم مردم بررسی می‌کنند که رفتار مبلغ نمایشی است و یا ظاهر و باطن یکسان می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه انسان‌ها نمایش نامه‌ای از رفتارها هستند، اظهار کرد: عمده موفقیت در تبلیغ توجه به رفتارها است.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مبلغ باید به خود مسلط باشد و رفتار کنترل شده به منصه ظهور بگذارد تا مردم جز خوبی چیز دیگری در رفتار آن نبینند.
حجت الاسلام نکونام توجه جدی به شرایط روز را شرط پنجم تبلیغ دانست و مطرح کرد: ما به عنوان مبلغ اسلامی رسالت سنگین داریم و سربازان خط مقدم حرکت عظیم و تحول آفرین هستیم.
وی با بیان اینکه نباید افکار عمومی با دست خط بیگانگان کنترل شود، تصریح کرد: امپراطوری رسانه‌ای و منابع رسانه جهانی در دست بیگانگان است اما حقانیت، منطق و فطرت در دست ما قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نباید سستی بر پیام رسانی حاکم شود، ادامه داد: ما در اقلیت رسانه‌ای قرار داریم اما نتیجه کسب شده عکس خواسته دشمنان نظام است.