«مجید عزیزی» رئیس شورای شهرستان رشت شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، پیش از ظهر با حضور علی فتح اللهی فرماندار رشت ترکیب هیئت رئیسه شورای شهرستان رشت مشخص شد. در جلسه با برگزاری رأی گیری «مجید عزیزی» به عنوان رئیس شورای شهرستان رشت انتخاب شد. همچنین «حمید صفری» به عنوان نایب رئیس، «محمد نیکخو» و «سید قاسم میر حسینی» به عنوان […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، پیش از ظهر با حضور علی فتح اللهی فرماندار رشت ترکیب هیئت رئیسه شورای شهرستان رشت مشخص شد.

در جلسه با برگزاری رأی گیری «مجید عزیزی» به عنوان رئیس شورای شهرستان رشت انتخاب شد.

همچنین «حمید صفری» به عنوان نایب رئیس، «محمد نیکخو» و «سید قاسم میر حسینی» به عنوان منشی اول و دوم، «حسن دوستی ماسوله» به عنوان سخنگو و «محمد صادقی» نیز به عنوان نماینده شورا در استان انتخاب شدند.

منبع : خبرگزاری مهر