محورهای ارتباطی در استان ایلام باز هستند

سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار داشت: با توجه به بارش‌های صبح امروز، نیروهای پلیس راه و سازمان راهداری به صورت آماده باش کامل در سطح محورها حضور دارند. وی افزود: از صبح امروز چند مقطع از جمله مسیر محور ایلام به مهران پایین‌تر از مهدی آباد تونل اول […]

سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار داشت: با توجه به بارش‌های صبح امروز، نیروهای پلیس راه و سازمان راهداری به صورت آماده باش کامل در سطح محورها حضور دارند.
وی افزود: از صبح امروز چند مقطع از جمله مسیر محور ایلام به مهران پایین‌تر از مهدی آباد تونل اول گزارش شد که خوشبختانه پاکسازی محور انجام و فعلاً مسدودی محوری گزارش نشده است.
رییس پلیس راه ایلام اضافه کرد: تردد در تمامی مسیرهای منتهی به استان باز است و مشکل تردد محورها نداریم.
وی ادامه داد: توصیه ما به رانندگان این است با توجه به اینکه مسیرها لغزنده هستند، سرعت مطمئنه و پرهیز از حرکات مخاطره آمیز در دستور کار قرار دهند و از ترددهای غیرضروری در محورها خودداری کنند.

منبع : مهر