مخالفت مجلس با استعفای نادران

محمدباقر قالیباف گفت: پس از شنیدن سخنان نادران و ۵ نفر از مخالفانِ استعفا، رای‌گیری انجام شد که در نهایت بیش از ۹۰ درصد از نمایندگان با استعفای او مخالفت کردند. منبع : خبرگزاری مهر

محمدباقر قالیباف گفت: پس از شنیدن سخنان نادران و ۵ نفر از مخالفانِ استعفا، رای‌گیری انجام شد که در نهایت بیش از ۹۰ درصد از نمایندگان با استعفای او مخالفت کردند.

منبع : خبرگزاری مهر