مخالفت مجلس با حذف یارانه کودهای شیمیایی

به گزارش بازار، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: تبصره ۸ که دولت برای حذف یارانه کودهای شیمیایی کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده قرار داده بود، از سوی نمایندگان مجلس رد شد و دولت موظف است طبق سنوات گذشته، یارانه به کودهای شیمیایی پرداخت کند. مخالفت مجلس با حذف […]

به گزارش بازار، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: تبصره ۸ که دولت برای حذف یارانه کودهای شیمیایی کشاورزی در لایحه بودجه سال آینده قرار داده بود، از سوی نمایندگان مجلس رد شد و دولت موظف است طبق سنوات گذشته، یارانه به کودهای شیمیایی پرداخت کند.
مخالفت مجلس با حذف یارانه کودهای شیمیاییوی با اشاره به رد شدن این لایحه در کمیسیون کشاورزی و در صحن علنی مجلس، افزود: نمایندگان مجلس بیشترین رای مخالف را به این لایحه دادند و به دولت اجازه داده نشد که یارانه حمایتی کودهای شیمیایی حذف شود.
عسگری تصریح کرد: همه کشورهای توسعه یافته دنیا به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می‌کنند چرا که بخش کشاورزی دارای ریسک و پرخطر می‌باشد، بنابراین دولت‌ها از این بخش با یارانه‌های مختلف حمایت می‌کنند.