مخالف تخصیص اعتبار برای پروژه‌های جدید هستم

ابراهیم علی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس، ضمن مخالفت با لایحه شهرداری در خصوص جابجایی اعتبار برخی از پروژه‌های منطقه ۲ و ۳ شهرداری اظهار کرد: در طول ۸ ماه گذشته شاهد چندین جابجایی اعتبار در پروژه‌های شهرداری بودیم که این جابجایی قطعاً بودجه سال جاری را با مشکل مواجه خواهد کرد. وی با […]

ابراهیم علی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس، ضمن مخالفت با لایحه شهرداری در خصوص جابجایی اعتبار برخی از پروژه‌های منطقه ۲ و ۳ شهرداری اظهار کرد: در طول ۸ ماه گذشته شاهد چندین جابجایی اعتبار در پروژه‌های شهرداری بودیم که این جابجایی قطعاً بودجه سال جاری را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این جابجایی اعتبارات قدرت نظارتی اعضای شورای شهر را تضعیف می‌کند، افزود: نبود نظم و تبعیض در تخصیص اعتبارات برای پروژه‌ها از نقاط ضعف بودجه سال جاری است.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل ادامه داد: به شدت مخالف تخصیص بودجه برای طرح‌های جدید هستم چرا که باید پروژه‌های تعریف شده به سرانجام برسد.
علی‌پور با تاکید بر اینکه توسعه شهری نیازمند سیاست توضیحی است و نه سیاست توجیهی، گفت: اقداماتی را که انجام می‌دهیم نباید توجیه کنیم بلکه باید واقع‌بینانه‌تر آن‌ها را انجام دهیم.
وی بیان کرد: هرگونه جابجایی اعتبار باید در هیأت رئیسه کمیسیون فنی و عمران شورای شهر مطرح و تصویب شود که متأسفانه اینگونه نیست.