مدارس ابتدایی فیروزکوه چهارشنبه غیرحضوری است

محمد حیدری منش در گفت وگو با خبرنگار سردبیر پرس، از غیرحضوری شدن مداری ابتدایی فیروزکوه برای امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه خبر داد. فرماندار فیروزکوه گفت: این تصمیم به علت برودت هوا و لغزندگی معابر و توسط ستاد مدیریت بحران شهرستان اخذ شده است. حیدری منش بیان کرد: بنابر تصمیم این ستاد مدارس ابتدایی […]

محمد حیدری منش در گفت وگو با خبرنگار سردبیر پرس، از غیرحضوری شدن مداری ابتدایی فیروزکوه برای امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه خبر داد.
فرماندار فیروزکوه گفت: این تصمیم به علت برودت هوا و لغزندگی معابر و توسط ستاد مدیریت بحران شهرستان اخذ شده است.
حیدری منش بیان کرد: بنابر تصمیم این ستاد مدارس ابتدایی در شیفت صبح و عصر غیر حضوری خواهد بود.