مدارس ابتدایی و پیش دبستانی رودهن و دماوند چهارشنبه تعطیل است

مجید صفری جمارانی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، از تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش دبستانی رودهن و دماوند در روز چهارشنبه خبر داد. وی اظهار داشت: این تعطیلی به دلیل برودت، کاهش شدید دما و یخبندان و جلوگیری از شیوع سرماخوردگی تعطیل است.

مجید صفری جمارانی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، از تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش دبستانی رودهن و دماوند در روز چهارشنبه خبر داد.
وی اظهار داشت: این تعطیلی به دلیل برودت، کاهش شدید دما و یخبندان و جلوگیری از شیوع سرماخوردگی تعطیل است.