مدارس رابر چهارشنبه تعطیل شد

حسین آقا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به بارش سنگین برف در رابر و برودت هوا فردا چهارشنبه مدارس این شهرستان در تمامی مقاطع تعطیل است. وی گفت: آموزش در این روز به صورت مجازی انجام می شود.

حسین آقا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به بارش سنگین برف در رابر و برودت هوا فردا چهارشنبه مدارس این شهرستان در تمامی مقاطع تعطیل است.
وی گفت: آموزش در این روز به صورت مجازی انجام می شود.