مدل های کسب و کار استارت آپ های بازی ارائه شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، یک شتابدهنده شناختی در راستای کمک به شکل گیری تیم های شناختی، «کارگاه تیم سازی برای موفقیت؛ فرصت های بازی های شناختی، همراه با تمرین عملی شبکه سازی سریع (speed networking)» را برگزار کرد.  این رویداد با حضور اساتید و متخصصان حوزه های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، روانشناسی شناختی […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، یک شتابدهنده شناختی در راستای کمک به شکل گیری تیم های شناختی، «کارگاه تیم سازی برای موفقیت؛ فرصت های بازی های شناختی، همراه با تمرین عملی شبکه سازی سریع (speed networking)» را برگزار کرد. 
این رویداد با حضور اساتید و متخصصان حوزه های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، روانشناسی شناختی و کارآفرینی و نوآوری برگزار شد. 
بررسی بازی های شناختی و ملاک های آنها و ارائه نمونه هایی از بازی های موفق در دنیا، مدل های کسب و کار استارت آپ های بازی و نحوه کسب درآمد آنها  و نیز عوامل موثر بر فعالیت استارت آپ ها از جمله موضوعات و مباحثی بود که در این کارگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
شرکت کنندگان در این رویداد همچنین شبکه سازی سریع را با هدایت اساتید بصورت عملی تمرین و مورد آزمایش قرار دادند.
شتابدهنده شناختی جامعه ای قدرتمند متشکل از متخصصان علوم شنـاختی، علوم اعصاب و پزشکی، علوم مهندسی و کارآفرینان است. این شتابدهنده درصدد است تا جامعه‌ قدرتمندی از نوآوران، محققان و کارآفرینان ایجاد کند.