مدیران استان سمنان نسبت به منابع طبیعی حساسیت بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان کانون‌های آبساز و حیات بخش در استان سمنان یکی از ضرورت‌ها است در این تصویر مطالبات محیط زیستی مردم استان سمنان به خصوص شهرستان شاهرود از طریق ندا شمس کنشگر مدنی و خبرنگار سردبیر پرس استان سمنان در نشستی با جعفر مرادی […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان کانون‌های آبساز و حیات بخش در استان سمنان یکی از ضرورت‌ها است در این تصویر مطالبات محیط زیستی مردم استان سمنان به خصوص شهرستان شاهرود از طریق ندا شمس کنشگر مدنی و خبرنگار سردبیر پرس استان سمنان در نشستی با جعفر مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان می‌شود.
منبع : مهر نیوز