مدیرعامل فرهیختگان از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شد

احمد مؤمنی راد در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: در روز یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی یک پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد. وی افزود: متهم مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به اتهام نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع بود که هیأت منصفه […]

احمد مؤمنی راد در گفت‌وگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار کرد: در روز یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی یک پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.
وی افزود: متهم مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به اتهام نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع بود که هیأت منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست.

منبع : مهر نیوز