مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، طی حکمی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرکل جدید امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد. طی این حکم، «میلاد فرخان» به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان، معرفی و جایگزین محمد علی غفاری شد.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، طی حکمی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرکل جدید امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.

طی این حکم، «میلاد فرخان» به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان، معرفی و جایگزین محمد علی غفاری شد.