مدیرکل حراست جهاد دانشگاهی منصوب شد

آقای سیدیوسف حسینی به عنوان مدیرکل حراست جهاد دانشگاهی منصوب شد. به گزارش سردبیر پرس، دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاد دانشگاهی در حکمی آقای سیدیوسف حسینی را به عنوان مدیرکل حراست این نهاد منصوب کرد. در این حکم آمده است: «انتظار دارد تمام مساعی خویش را در جهت صیانت از اهداف عالی جهاد دانشگاهی […]

آقای سیدیوسف حسینی به عنوان مدیرکل حراست جهاد دانشگاهی منصوب شد.
به گزارش سردبیر پرس، دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاد دانشگاهی در حکمی آقای سیدیوسف حسینی را به عنوان مدیرکل حراست این نهاد منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «انتظار دارد تمام مساعی خویش را در جهت صیانت از اهداف عالی جهاد دانشگاهی و همکاران محترم این نهاد مقدس به کار بندید. امید است با یاری خداوند متعال و همکاری و همدلی همه‌ی جهادگران عزیز جهاددانشگاهی در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.»

وی پیش از این به عنوان مدیر اداره برنامه ریزی امور واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز جهاد دانشگاهی فعالیت داشته است.

همچنین در نامه۲ای جداگانه از تلاش‌های آقای بهنام چهارلنگ در مدت فعالیت به عنوان مدیرکل حراست جهاددانشگاهی تقدیر و تشکر شد.

انتهای پیام