مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور معارفه شد

به گزارش سردبیر پرس، آئین تودیع و معارفه مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در حاشیه ۸۲۲ جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عاطفه خادمی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد. در این مراسم ساسان ضیایی به عنوان مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ […]

به گزارش سردبیر پرس، آئین تودیع و معارفه مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در حاشیه ۸۲۲ جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عاطفه خادمی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد.
در این مراسم ساسان ضیایی به عنوان مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور منصوب شد. پیش از این، رضا یعقوبی عهده‌دار این‌سمت بود.