مراسم احیای مردم دروازه نجف در شب ۲۱ ماه مبارک رمضان

با حضور مردم مومن و شب زنده دار دروازه نجف مراسم احیای شب ۲۱ ماه رمضان در عباسیه شهر کرمانشاه برگزار شد و مردم به مناجات و راز و نیاز با خداوند متعال پرداختند. منبع : مهر نیوز

با حضور مردم مومن و شب زنده دار دروازه نجف مراسم احیای شب ۲۱ ماه رمضان در عباسیه شهر کرمانشاه برگزار شد و مردم به مناجات و راز و نیاز با خداوند متعال پرداختند.

منبع : مهر نیوز