مراسم استقبال از رئیس جمهور در بازگشت از ترکمنستان

مراسم استقبال از سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در بازگشت از سفر ترکمنستان، بعدازظهر یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ در محل پاویون جمهوری فرودگاه مهرآباد برگزار شد. منبع : مهر نیوز

مراسم استقبال از سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در بازگشت از سفر ترکمنستان، بعدازظهر یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ در محل پاویون جمهوری فرودگاه مهرآباد برگزار شد.

منبع : مهر نیوز