مراسم تجلیل از نمونه های ترافیکی کشور

همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی صبح یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ با حضور سرهنگ حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور ناجا، سرهنگ امیدوار رئیس پلیس راه کشور، معاون وزیر کشور و ۴۱ نفر راننده نمونه قانونمند بدون تخلف و بدون تصادف در شهرک آزمایش برگزار شد. منبع : مهر نیوز

همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی صبح یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ با حضور سرهنگ حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور ناجا، سرهنگ امیدوار رئیس پلیس راه کشور، معاون وزیر کشور و ۴۱ نفر راننده نمونه قانونمند بدون تخلف و بدون تصادف در شهرک آزمایش برگزار شد.

منبع : مهر نیوز