مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان رباط کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ظهر دوشنبه و در مراسمی محمدرضا قویدل رئیس دادگستری اسبق زرندیه به عنوان رئیس دادگستری رباط کریم معرفی شد. رحیم علیش پور دادستان سابق شهرستان پاکدشت هم به عنوان دادستان جدید شهرستان رباط کریم منصوب شد. در این مراسم رشیدزاده و قاسم پور دو مسئول قضائی رباط کریم نیز تودیع […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ظهر دوشنبه و در مراسمی محمدرضا قویدل رئیس دادگستری اسبق زرندیه به عنوان رئیس دادگستری رباط کریم معرفی شد.
رحیم علیش پور دادستان سابق شهرستان پاکدشت هم به عنوان دادستان جدید شهرستان رباط کریم منصوب شد.
در این مراسم رشیدزاده و قاسم پور دو مسئول قضائی رباط کریم نیز تودیع شدند.