مراسم سنتی شبیه‌خوانی روستای اوجاق شهرستان گرمی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، روستای اوجاق شهرستان گرمی همزمان با دهم ماه محرم و عاشورای حسینی میزبان مردم متدین و حسینی بود که با برگزاری مراسم تعزیه‌خوانی جلوه‌ای زیبا از آئین چند صد ساله گرمی به نمایش گذاشتند.شبیه‌خوانی سنتی یکی از این مراسم بود که با حضور تعزیه‌خوانان بومی و اهالی روستای اوجاق پرشور […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، روستای اوجاق شهرستان گرمی همزمان با دهم ماه محرم و عاشورای حسینی میزبان مردم متدین و حسینی بود که با برگزاری مراسم تعزیه‌خوانی جلوه‌ای زیبا از آئین چند صد ساله گرمی به نمایش گذاشتند.شبیه‌خوانی سنتی یکی از این مراسم بود که با حضور تعزیه‌خوانان بومی و اهالی روستای اوجاق پرشور برگزار شد.