مراسم سنتی علم گردانی بر سر مزار اموات در شیرکده رودبار

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مراسم سنتی علم گردانی بر سر مزار اموات خفته در حیات امامزادگان حمزه و یوسف (ع) روستای شیرکده خورگام شهرستان رودبار با حضور عزاداران حسینی برگزار شد. منبع : خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مراسم سنتی علم گردانی بر سر مزار اموات خفته در حیات امامزادگان حمزه و یوسف (ع) روستای شیرکده خورگام شهرستان رودبار با حضور عزاداران حسینی برگزار شد.

منبع : خبرگزاری مهر