مراسم سنتی «کرنا نوازی» عزاداران رودسری

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، یکی از عزاداری‌های سنتی و قدیمی ماه محرم در شهرستان رودسر «کرنا نوازی» است که در روستای بی‌بالان بخش کلاچای برگزار می‌شود. کرنا درواقع نوعی آلت موسیقی بادی است که نوحه و آوازهای حزن‌انگیز به‌صورت نوا توسط کرناچیان در آن دمیده می‌شود. منبع : خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، یکی از عزاداری‌های سنتی و قدیمی ماه محرم در شهرستان رودسر «کرنا نوازی» است که در روستای بی‌بالان بخش کلاچای برگزار می‌شود.
کرنا درواقع نوعی آلت موسیقی بادی است که نوحه و آوازهای حزن‌انگیز به‌صورت نوا توسط کرناچیان در آن دمیده می‌شود.

منبع : خبرگزاری مهر