مراسم شیرخوارگان حسینی در ساوه برگزار شد

در این مراسم مادران فرزندان خود را نذر علی اصغر کرده و با سربندهای یا حسین، یا حضرت علی اصغر، یا زهرا و با دل سوخته حضرت رباب به یاد تشنگی لب‌های حضرت علی اصغر (ع) اشک ماتم ریختند.

در این مراسم مادران فرزندان خود را نذر علی اصغر کرده و با سربندهای یا حسین، یا حضرت علی اصغر، یا زهرا و با دل سوخته حضرت رباب به یاد تشنگی لب‌های حضرت علی اصغر (ع) اشک ماتم ریختند.