مراسم عزاداری در شهر هشتبندی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مراسم عزاداری عاشقان امام حسین (ع) در شهر هشتبندی با استقبال پرشور مردم همزمان با دهه اول محرم در حال برگزار است. فیلم از مرتضی دعائی نسب

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مراسم عزاداری عاشقان امام حسین (ع) در شهر هشتبندی با استقبال پرشور مردم همزمان با دهه اول محرم در حال برگزار است.
فیلم از مرتضی دعائی نسب