مربی تیم ملی دو و میدانی مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرد

سردبیر پرس – گروه استان‌ها: سیاوش سپهوند مربی تیم ملی دو و میدانی مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت کرد. در لرستان بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن است.

سردبیر پرس – گروه استان‌ها: سیاوش سپهوند مربی تیم ملی دو و میدانی مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت کرد.
در لرستان بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن است.