مردم با شرکت در انتخابات از خون شهدا صیانت کنند

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مادر شهید علی پرنیان با تاکید بر اینکه همه ما باید تابع رهبری باشیم، اظهار داشت: ما برای انقلاب شهید داده ایم و اکنون باید از انقلاب مراقبت کنیم و با حضور در پای صندوق های رای پاسدار خون شهدا و انقلاب اسلامی باشیم. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مادر شهید علی پرنیان با تاکید بر اینکه همه ما باید تابع رهبری باشیم، اظهار داشت: ما برای انقلاب شهید داده ایم و اکنون باید از انقلاب مراقبت کنیم و با حضور در پای صندوق های رای پاسدار خون شهدا و انقلاب اسلامی باشیم.

منبع : مهر نیوز