مردم به مهریز سفر نکنند

محمد دهقان بنادکی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار داشت: راهداران تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا مسیرهای روستایی مهریز ظرف ۴۸ ساعت آینده باز شود. منبع : مهر نیوز

محمد دهقان بنادکی در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس اظهار داشت: راهداران تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا مسیرهای روستایی مهریز ظرف ۴۸ ساعت آینده باز شود.

منبع : مهر نیوز