مردم نباید نگرانی از گرانی دارو در سال جدید داشته باشند| تکرار مسیر سنوات گذشته برای تامین دارو

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به نگرانی در زمینه تامین ارز دارو در سال جدید گفت: دارو یکی از اقلام مهم و اساسی است که فقیر و غنی نمی‌شناسد و به دلیل نیاز مردم باید مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته نرخ ارز ترجیحی برای دارو […]

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به نگرانی در زمینه تامین ارز دارو در سال جدید گفت: دارو یکی از اقلام مهم و اساسی است که فقیر و غنی نمی‌شناسد و به دلیل نیاز مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته نرخ ارز ترجیحی برای دارو به میزان نیاز کشور تخصیص پیدا کرد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم این موضوع مد نظر قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تنها تفاوتی که امسال با سال گذشته در زمینه منابع ارزی دارو داشتیم از این قرار است که مجلس در تبدیل نرخ ارز دارو تفاوت‌هایی را قائل شده است.
پورابراهیمی بیان داشت:همچنین ما حذف ارز ترجیحی در بخش دارو نداشتیم و اساساً روش تخصیص ارز قرار است در این بخش تغییر کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: ما در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع مورد نیاز برای ما به التفاوت قیمت ناشی از دارو را در نظر گرفتیم، اما اینکه روش تبدیل ارز و محاسبه آن چگونه اعمال شود این مسئله در لایحه بودجه تغییراتی داشته است.
وی تصریح کرد: با این حال مردم نباید نگرانی از گرانی دارو در سال جدید داشته باشند لذا آن چیزی که ما در بودجه به تصویب رسانیم با این هدف بوده که قیمت دارو همچون سال گذشته ادامه پیدا کند.
پورابراهیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر ۹ میلیون نفر تحت پوشش بیمه نیستند آیا تدابیری در این بخش اندیشیده شده که ما بود مابه التفاوت دارو از طریق بیمه جبران شود؟ گفت: یکی از احکام بودجه سال ۱۴۰۱ این بوده که افراد فاقد بیمه به شکلی می‌تواند از طریق بیمه سلامت ایرانیان تحت پوشش قرار گیرند که آن‌ها از ظرفیت بیمه‌ای موجود استفاده کند.

پورابراهیمی تأکید کرد: بااین حال باید گفت که مسیر سنوات گذشته برای تامین دارو با قیمت‌های ارز ترجیحی در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.