مسئول کانون حضرت رسول (س)در شهرستان سنقر و کلیایی: رویداد ملی ایران قوی بستر رونق فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد است

فرهنگیان، گفت: طرح رویداد ایران قوی در راستای مشارکت و ایجاد رقابتی سالم در بین کانون های مساجد و باعث رونق فعالیت های کانون های مساجد می شود.

ناصر فرهنگیان مسئول کانون حضرت رسول (س)در شهرستان سنقرو کلیایی :از اجرای طرح رویداد ایران قوی زیر نظر کانون مساجد خبر داد و گفت : جهت جذب جوانان و نوجوانان رواق نور، رواق سرود و رواق کتاب در راستای اجرای طرح رویداد ایران قوی در این کانون ایجاد شده که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: جهت گسترش فرهنگ دینی و قرآنی بین جوانان و نوجوان رواق نور ایجاد، ودر همین راستا ، فعالیت هایی مثل تشکیل کلاس های روخوانی و روانخوانی و حفظ قرآن ،برای اعضای کانون با رعایت پروتکل های بهداشتی رعایت شده است.
فرهنگیان با اشاره به تشکیل رواق سرود در این کانون تصریح کرد: با توجه به اینکه سرود از معدود موضوعاتی است که در مسجد اختصاصاً با محوریت کانون های فرهنگی هنری پیگیری شده است اما در این کانون مورداستقبال جوانان قرار گرفت و رواق سرود تشکیل شد و کودکان و نوجوانان این کانون مداحی و نوحه خوانی را اجرا کردند و همچنین تلاوتاذان هم توسط نوجوانان اجرا می شود.
مسئول کانون حضرت رسول (س) سنقر و کلیایی  ،افزود: در راستای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی ،بالا بردن سطح معلومات اعضای کانون ، افزایش سرانه کتابخوانی و توسعه فرهنگ آن با تلاش اعضای کانون رواق کتاب در این کانون ایجاد و مورد استقبال قرار گرفت.
وی با اشاره به ن حوه شرکت کانون های مساجد درطرح رویداد ایران قوی گفت: فعالان کانون های مساجد می توانند با شرکت در این طرح ملی و ثبت فعالیت ها در سامانه بچه های مسجد، امتیاز برای خود کسب کنند که بر اساس این امتیازها، کانون برتر انتخاب می شود.