مسابقات آفرود موتور کراس در اراک

مسابقات آفرود موتور کراس توسط هیأت موتور سواری و اتومبیلرانی استان مرکزی با حضور۴٩ موتورسوار در قالب چهار کلاس در منطقه گردشگری گردو برگزار شد.

مسابقات آفرود موتور کراس توسط هیأت موتور سواری و اتومبیلرانی استان مرکزی با حضور۴٩ موتورسوار در قالب چهار کلاس در منطقه گردشگری گردو برگزار شد.