مستند بی بی سی از حضور عامل گروهک تروریستی کومله در ایران

مستندی از تلویزیون بی‌بی‌سی در کمپ کومله که نشان می‌دهد محمد فرامرزی یکی از تروریست‌ها به همراه همسر وفا آذربار تروریست معدوم که در رسانه در حال تطهیر چهره همسرش به عنوان فعال سیاسی است.

مستندی از تلویزیون بی‌بی‌سی در کمپ کومله که نشان می‌دهد محمد فرامرزی یکی از تروریست‌ها به همراه همسر وفا آذربار تروریست معدوم که در رسانه در حال تطهیر چهره همسرش به عنوان فعال سیاسی است.