مسجد الاقصی میدان جدید مقاومت در برابر استکبار شده است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حجت الاسلام سید محمدعلی ساداتی امام جمعه دالاهو اظهار کرد: این روزها مسجد الاقصی به یک میدان جدید مقاومت علیه اشغالگران شده است که مهمترین علت آن قطع امید مردم فلسطین از کشورهای عربی است. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حجت الاسلام سید محمدعلی ساداتی امام جمعه دالاهو اظهار کرد: این روزها مسجد الاقصی به یک میدان جدید مقاومت علیه اشغالگران شده است که مهمترین علت آن قطع امید مردم فلسطین از کشورهای عربی است.

منبع : مهر نیوز