مشارکت حداکثری در انتخابات مصداق یاری ولی جامعه است

به گزارش سردبیر پرس، حجت الاسلام مهدوی ارفع با اشاره به شرایط حساس انتخابات گفت: دعوت مردم به مشارکت حداکثری، مصداق اصلی یاری ولی جامعه است. وی تاکید کرد: از آن جایی که رئیس جمهور بیشترین قدرت را برای تغییر سرنوشت جامعه دارد و همچنین مشکلات کشور به اوج رسیده است، وظیفه داریم افراد مردد […]

به گزارش سردبیر پرس، حجت الاسلام مهدوی ارفع با اشاره به شرایط حساس انتخابات گفت: دعوت مردم به مشارکت حداکثری، مصداق اصلی یاری ولی جامعه است.
وی تاکید کرد: از آن جایی که رئیس جمهور بیشترین قدرت را برای تغییر سرنوشت جامعه دارد و همچنین مشکلات کشور به اوج رسیده است، وظیفه داریم افراد مردد را برای شرکت حداکثری در انتخابات مصمم کنیم.